W Co Zainwestować, Żeby Nie Stracić?

Jeśli zgromadziłeś już znaczny kapitał, zapewne zastanawiasz się nad tym, w jaki możesz go powiększyć. Nie ma w tym nic dziwnego, szczególnie że wysoka inflacja w ostatnich latach powoduje spadek  wartości pieniądza. Zadajesz sobie pytanie: w co zainwestować, żeby nie stracić?

W co zainwestować, żeby nie stracić? Kluczem do sukcesu jest dywersyfikacja

Istota dywersyfikacji jest bardzo prosta. Polega ona na rozważnej budowie portfela inwestycji w taki sposób. Powinien on składać się z instrumentów finansowych różnych pod kątem:

 • poziomu ryzyka,
 • płynności,
 • branży, której dotyczy dana inwestycja.

Nie istnieje optymalna struktura portfela inwestycyjnego, ale może on wyglądać na przykład tak, jak poniżej:

 • 50% kapitału w postaci obligacji, czyli jednej z bezpieczniejszych form alokacji pieniędzy,
 • 20% kapitału zainwestowane w kruszce (w tym np. w złoto inwestycyjne),
 • 25% kapitału ulokowane na giełdzie papierów wartościowych, z czego 15% obejmuje akcje spółek dywidendowych, zaś pozostałe 10% zostaje przeznaczone na obrót akcjami młodych, perspektywicznych spółek,
 • 5% kapitału na zakup przedmiotów kolekcjonerskich, w tym np. obrazów namalowanych przez młodych, aspirujących artystów.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego nie daje wprawdzie stuprocentowej gwarancji na to, że Twoje inwestycje okażą się zyskowne. Z drugiej jednak strony ryzyko poniesienia strat staje się wówczas znacznie niższe. Rozwiązanie to ma jeszcze jedną istotną zaletę. Nawet jeśli jeden rodzaj inwestycji przyniesie straty, pozostałe formy alokowania kapitału mogą zrekompensować poniesione koszty. Taka istota dywersyfikacji sprawia, że rozwiązanie to powinno się sprawdzić zarówno w czasie recesji, jak i podczas prosperity gospodarczej.

Im wyższa rentowność, tym wyższe ryzyko

Jeszcze przed przystąpieniem do inwestowania trzeba pamiętać o ważnej zależności. Im wyższy jest potencjalny zysk z danej inwestycji, z tym poważniejszym ryzykiem należy się liczyć. I tak, obligacje skarbowe to relatywnie niski poziom zysku. Dopiero od czasu drastycznych podwyżek stóp procentowych NBP w 2022 roku sytuacja zaczęła się pod tym względem poprawiać. Mimo to, obligacje skarbowe wciąż nie pokrywają w całości rocznej stopy inflacji. Z drugiej jednak strony, inwestycja w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa to rozwiązanie niemal w pełni bezpieczne.

Na przeciwległym końcu stoją takie rozwiązanie jak na przykład kryptowaluty czy akcje młodych spółek spoza Giełdy Papierów Wartościowych. W takiej sytuacji ryzyko nietrafionej inwestycji jest stosunkowo wysokie. Dowodzą tego spektakularne krachy w ostatnich latach. Z drugiej strony można liczyć na obfite zyski, jeśli inwestycja okaże się sukcesem. W niektórych przypadkach stopa zwrotu wynosi nawet kilka tysięcy procent.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania

Jak już wiesz, ryzyko jest tym wyższe, im poważniejsza jest potencjalna rentowność inwestycji. Nie oznacza to jednak, że instrumenty finansowe o niskiej zyskowności są zupełnie wolne od ryzyka. Przykładowo, lokaty bankowe są gwarantowane do równowartości 100 tys. euro. Jeśli dojdzie do kryzysu bankowego, posiadacz lokaty może mieć poważny problem z odzyskaniem nadwyżki ponad tą kwotę.

Należy powściągnąć emocje, aby nie stracić na inwestycji

Emocje są złym doradcą, szczególnie w przypadku prowadzenia działań inwestycyjnych. Podążanie za emocjami to typowe błędy popełniane szczególnie przez początkujących inwestorów. Mogą być to zarówno odczucia pozytywne (przesadny optymizm), jak i negatywne (silny strach, niepewność)

Zamiast opierania się na emocjach, znacznie lepszym rozwiązaniem jest analiza:

 • bieżącej sytuacji makroekonomicznej oraz perspektyw na najbliższe miesiące oraz lata. Prognozy analityków odnośnie rynku aut elektrycznych lub sektora energetycznego są pomyślne? W takim razie zakup akcji spółek z tych branż może być wskazany. Zasada ta działa także w drugą stronę. Powstał rządowy plan wprowadzenia przepisów niekorzystnych np. dla branży telekomunikacyjnej? Jeśli tak, warto zastanowić się nad sprzedażą walorów telekomów;
 • kursu giełdowego papierów wartościowych danej spółki. Załóżmy, że zaobserwowałeś, że akcje przedsiębiorstwa w ostatnich tygodniach dynamicznie rosły. W takiej sytuacji należy raczej wstrzymać się z zakupem, ponieważ może nastąpić korekta kursu.

Do analizy danych warto wykorzystywać portale i czasopisma branżowe. Cenne są także prognozy analityków, rekomendacje domów maklerskich czy zapowiedzi organów banku centralnego.

W co zainwestować, żeby nie stracić? Podsumowanie

Nie ma optymalnego sposobu na inwestowanie bez ryzyka straty. W pewnym sensie wynika to z definicji pojęcia „inwestowanie”, gdzie potencjalny zysk stanowi dla inwestora nagrodę za poniesione ryzyko utraty kapitału. Oczywiście, ryzyko to można zniwelować poprzez takie działania jak na przykład:

 • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego,
 • uważne śledzenie sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie,
 • opanowanie własnych emocji. Paniczny strach czy ustawiczny niepokój o przyszłość swoich finansów mogą skutecznie skłonić do podjęcia błędnych decyzji.

W naszym tekście nie znajdziesz uniwersalnej recepty na sukces finansowy, ponieważ każda inwestycja jest obarczona ryzykiem. Mimo to zachęcamy do lektury artykułu – być może skłoni Cię on do głębszych przemyśleń na temat inwestycji. Powodzenia!

robert.baczkowski@inwestujfinanse.pl | + Artykuły

Od wielu lat jestem zapalonym inwestorem i entuzjastą kryptowalut. Ukończyłem matematykę na University of Toronto w Kanadzie.
Stworzyłem tę stronę, aby dzielić się z ludźmi moją, zdobywaną przez wiele lat, wiedzą na temat finansów i inwestycji.
Lubię podejmować ryzyko i chętnie piszę o finansach.
W skrócie jestem osobą, która kocha pieniądze i dobrze nimi zarządza.