W Co Zainwestować 80000 zł?

Osiemdziesiąt tysięcy złotych to kapitał, którego nie warto trzymać „w skarpecie”. Jest tak szczególnie w czasach podwyższonej inflacji, która przekłada się na spadek realnej wartości pieniądza. Czy istnieje optymalne rozwiązanie, w co zainwestować 80000 zł?

Jak można zdywersyfikować osiemdziesiąt tysięcy złotych?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na zróżnicowaniu jego struktury między innymi pod kątem poziomu ryzyka. Nie istnieje optymalny zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, aczkolwiek zaleca się, by był on podzielony na takie rodzaje instrumentów finansowych jak na przykład:

  • bezpieczne formy inwestycji,
  • instrumenty finansowe obarczone wyższym poziomem ryzyka,
  • inwestycje alternatywne.

Bezpieczne formy inwestycji

Jeśli chodzi o bezpieczne formy alokacji kapitału, to zalicza się tu między innymi obligacje (skarbowe i korporacyjne), lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Tego typu formy oszczędzania/inwestycji dają pewne, regularne wpływy w postaci odsetek.

Takie bezpieczne formy inwestycji stanowią świetne rozwiązanie w czasach dobrej koniunktury gospodarczej, gdy mamy do czynienia z niską inflacją. Obecnie jednak obligacje, konta oszczędnościowe czy lokaty dają na tyle niską stopę zwrotu, że nie pokrywa ona w pełni inflacji. Możliwa jest jedynie minimalizacja strat wynikających ze spadku realnej wartości pieniądza.

Instrumenty finansowe obarczone wyższym poziomem ryzyka

Warto, by w portfelu inwestycyjnym znalazły się takie rodzaje instrumentów finansowych, które pozwalają na osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu. W grupie tej powinny znaleźć się między innymi akcje spółek notowanych na giełdzie. Dobrym pomysłem może być nabycie akcji należących do takich podmiotów, które regularnie wypłacają dywidendę (część zysku) akcjonariuszom.

Jeszcze przed zakupem akcji trzeba jednak pamiętać o kilku słabościach tego rozwiązania. Po pierwsze, jakiekolwiek transakcje powinny być poprzedzone analizą (researchem) bieżącej sytuacji danej spółki oraz perspektyw na najbliższe lata. Oprócz tego konieczne jest również obserwowanie zmian w ujęciu makroekonomicznym (dla całej gospodarki). Nierzadko zdarza się, że pesymistyczne dane dotyczące tempa wzrostu PKB, stóp procentowych lub inflacji mogą wpłynąć na spadek notowań całej giełdy, w tym także walorów spółki, której akcje posiadamy.

Inwestycje w akcje są szczególnie trudnym wyzwaniem w ostatnich czasach, kiedy dynamiczna sytuacja gospodarcza utrudnia planowanie w dłuższej perspektywie.

Inwestycje alternatywne

Rozwiązaniem, które zyskuje na popularności w ostatnich latach, są tzw. inwestycje alternatywne. Jest to dość obszerna kategoria. Obejmuje ona swoim zakresem takie sposoby działania jak na przykład kryptowaluty (waluty wirtualne, które można kupować online), pożyczki społecznościowe (w obecnych możliwe jest udzielanie pożyczek firmom i osobom prywatnym poprzez platformy internetowej), obrazy, drogie wina, a nawet niektóre modele samochodów.

Odpowiednio wybrane inwestycje alternatywne mogą przynieść wyjątkowo wysoką stopę zwrotu, czasem sięgającą nawet kilku tysięcy procent. Z drugiej strony nie wolno zapominać o słabościach takiego rozwiązania. Zalicza się do nich między innymi niską płynność niektórych aktywów — podczas gdy np. akcje spółek notowanych na GPW można dość łatwo zbyć, to sprzedaż win czy dzieł sztuki może zająć nawet wiele tygodni.

Co więcej, praktyka pokazuje, że inwestycje alternatywne to instrumenty o wysokim stopniu zmienności. Wahania wartości o kilkadziesiąt procent (nie tylko wzrosty, ale także radykalne spadki) to zjawisko dość często spotykane w przypadku tego typu inwestycji.

W co zainwestować 80000 zł, czyli jak powinna wyglądać dywersyfikacja?

Jak już wspomniano, nie istnieje jedyna słuszna metoda dywersyfikacji kapitału. Jeśli masz do dyspozycji kapitał na poziomie osiemdziesięciu tysięcy złotych, powinieneś się na nią zdecydować. Dzięki temu zyski z tytułu jednej formy inwestycji mogą skompensować ewentualne straty.

Sposób dywersyfikacji powinien być oparty między innymi na Twoim stosunku do ryzyka. Oznacza to, że jeśli:

  • jesteś gotów przyjąć wyższy stopień ryzyka, w Twoim portfelu może znaleźć się więcej „agresywnych” form inwestowania. Przykładowo, akcje spółek z GPW mogą stanowić 40% portfela, a inwestycje alternatywne: 20%;
  • cechuje Cię awersja do ryzyka, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skupienie się na bezpiecznych formach alokacji kapitału. W takim wariancie obligacje/lokaty/konta oszczędnościowe mogą obejmować nawet 70%-80%.

Oczywiście, powyższe warianty to tylko przykładowe sposoby działania. Podjęcie ostatecznej decyzji zależy wyłącznie od Ciebie.

Ryzyko — nieodłączna część inwestycji

Niezależnie od wysokości inwestycji oraz sposobu alokacji kapitału musisz pamiętać, że z inwestowaniem nierozerwalnie wiąże się ryzyko utraty części, a w skrajnych sytuacjach nawet całości zaangażowanego kapitału. Dlatego też nie należy tego tekstu traktować jako porady inwestycyjnej.

robert.baczkowski@inwestujfinanse.pl | + Artykuły

Od wielu lat jestem zapalonym inwestorem i entuzjastą kryptowalut. Ukończyłem matematykę na University of Toronto w Kanadzie.
Stworzyłem tę stronę, aby dzielić się z ludźmi moją, zdobywaną przez wiele lat, wiedzą na temat finansów i inwestycji.
Lubię podejmować ryzyko i chętnie piszę o finansach.
W skrócie jestem osobą, która kocha pieniądze i dobrze nimi zarządza.