W Co Zainwestować 40 tys. zł?

Zarówno w Polsce, jak i na świecie panuje trudna sytuacja gospodarcza. Wysoka inflacja oraz kryzys gospodarczy to czynniki, które nie bez powodu budzą strach u posiadaczy kapitału. W związku z tym często można spotkać w sieci pytania typu: „w co zainwestować 40 tys. zł?”. 

Jakie są sposoby inwestycji kapitału?

Jeśli myślisz nad wyborem sposobu inwestycji, powinieneś zastanowić się nad wyborem spośród następujących rodzajów inwestycji/aktywnego oszczędzania:

 • akcje przedsiębiorstw notowanych na giełdzie,
 • obligacje (korporacyjne lub Skarbu Państwa),
 • inne papiery wartościowe.

Akcje przedsiębiorstw

Akcje spółek są notowane między innymi na GPW – Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiadanie akcji w portfelu inwestycyjnym czyni z inwestora współposiadacza danej spółki. Jest tak nawet w sytuacji, gdy posiadane udziały to bardzo niewielka część całego kapitału akcyjnego. Tego typu instrumenty finansowe dają uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz pobierania dywidendy.

Odpowiednia inwestycja w akcje daje szanse na atrakcyjną stopę zwrotu. W zależności od sytuacji może być to nawet kilkanaście procent w perspektywie kilku tygodni lub dni. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie to miecz obosieczny. Zawsze należy liczyć się z ryzykiem, że inwestycja równie dobrze może przynieść znaczne straty w krótkim czasie. Ponadto, decydując się na zakup akcji, trzeba mieć na uwadze koszty prowizji. Ponosimy je przy każdej transakcji. Last but not least, obowiązuje także podatek Belki na poziomie 19% od zysków.

Obligacje korporacyjne i skarbowe

Obligacja to taki papier wartościowy, którego posiadanie uprawnia obligatariusza do uzyskania odsetek. Najczęściej są one ustalone jako procentowa część wartości danej obligacji. Zasadniczo, obligacje dzieli się na dwie główne kategorie:

 • skarbowe – obligacje Skarbu Państwa. Obligacje skarbowe są uznawane za jeden z najbardziej bezpiecznych typów papierów wartościowych. Taki stan rzeczy wynika stąd, że emitentem obligacji jest państwo.  Nawet w czasach kryzysu ryzyko niewypłacalności państwa jest minimalne, Przez kilka ostatnich lat obligacje skarbowe cechowały się niską zyskownością, ale w zmieniło się to w 2022 roku w ramach walki z inflacją. Obecnie, oprocentowanie obligacji staje się coraz wyższe,
 • korporacyjne – emitowane przez przedsiębiorstwa. Poziom rentowności obligacji korporacyjnych jest bardziej atrakcyjny niż ma to miejsce w przypadku obligacji skarbowych. Można znaleźć oferty dające roczną stopę zwrotu na poziomie nawet kilkunastu procent. Z drugiej jednak strony tego typu instrumenty finansowe emitowane przez firmy cechują się wyższym ryzykiem.

Inne papiery wartościowe (w tym np. ETF)

Ciekawym rozwiązaniem są również ETF-y, czyli jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Ich wartość oparta jest na notowaniach obiektu bazowego. Obecnie dostępne są niezwykle liczne rodzaje ETF-ów, w tym między innymi fundusze, których notowania są uzależnione od aktualnego kursu:

 • surowców,
 • indeksów giełdowych (np. WIG20),
 • spółek z określonej branży (np. naftowych).

W co zainwestować 40000 zł? Pamiętaj o ryzyku!

Jak widzisz, istnieje wiele sposobów na zainwestowanie czterdziestu tysięcy złotych. Poszczególne sposoby działania znacząco różnią się między innymi z uwagi na:

 • stopień płynności aktywów,
 • horyzont inwestycyjny
 • poziom wymaganej wiedzy na temat produktów finansowych.

Wszystkie sposoby inwestycji łączy jeden wspólny element – jest nim ryzyko. Inwestowanie w jakiejkolwiek formie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału (części lub nawet całości). Co więcej, ryzyka nie da się całkowicie zlikwidować. Można jedynie ograniczyć je w sytuacji, gdy inwestor posiada obszerną wiedzę na tematy ekonomiczno-finansowe.

Nawet powszechnie zachwalana inwestycja może ostatecznie przynieść straty. Jest tak, ponieważ nie sposób przewidzieć  negatywnych czynników. Zaliczają się do nich na przykład: konflikty zbrojne na świecie, pandemia czy kryzys gospodarczy. Także inflacja czy decyzje podejmowane przez rządy oraz organizacje międzynarodowe itp. to potencjalne czynniki ryzyka. Nawet zdywersyfikowany portfel inwestycyjny nie ochroni kapitału przed niespodziewanymi, negatywnymi zdarzeniami w gospodarce.

Emocje – także są ważne

Last but not least, inwestor musi mieć na uwadze emocje. 40 tys. zł to znaczna kwota. Może okazać się, że strach o kapitał skłoni jego posiadacza do podejmowania nierozsądnych działań inwestycyjnych. Wystarczy np. kilka dni spadkowych na giełdzie, by inwestorzy – szczególnie ci początkujący – zdecydowali się na paniczną wyprzedaż akcji ze stratą. Taki stan rzeczy oznacza, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie inwestycji od zakupów na niewielkie kwoty (kilkaset-kilka tysięcy złotych). Dopiero po opanowaniu emocji można podjąć działania na szeroką skalę.

robert.baczkowski@inwestujfinanse.pl | + Artykuły

Od wielu lat jestem zapalonym inwestorem i entuzjastą kryptowalut. Ukończyłem matematykę na University of Toronto w Kanadzie.
Stworzyłem tę stronę, aby dzielić się z ludźmi moją, zdobywaną przez wiele lat, wiedzą na temat finansów i inwestycji.
Lubię podejmować ryzyko i chętnie piszę o finansach.
W skrócie jestem osobą, która kocha pieniądze i dobrze nimi zarządza.