Jakie Można Kupić ETF-y Na Polskiej Giełdzie?

W dwudziestym pierwszym wieku inwestorzy — zarówno ci indywidualni (tzn. pojedyncze osoby), jak i fundusze inwestycyjne — mają szeroki dostęp do instrumentów finansowych. Do tego typu rozwiązań należą m.in. ETF. Jakie są ETF na giełdzie warszawskiej?

Instrumenty finansowe typu ETF-y. Na czym polega to rozwiązanie?

Czym właściwie jest ETF? Zrozumienie tego zagadnienia nie wymaga posiadania wykształcenia ekonomicznego. Wystarczy jedynie znajomość takich podstawowych pojęć finansowych związanych z rynkiem finansowym (indeks, kurs, notowania itp.).

Podobnie jak w przypadku pozostałych instrumentów finansowych, zarabianie na ETF polega na odsprzedaży zakupionych papierów wartościowych po cenie przewyższającej kurs zakupu wraz z prowizjami. Należy jednak pamiętać o pewnej różnicy. 

Notowania typowych instrumentów inwestycyjnych zależą np. od kondycji danej spółki (w przypadku akcji). Z kolei kurs ETF-ów nie jest samodzielny, lecz jedynie odzwierciedla notowania obiektu bazowego. Może być nim np. wartość wybranego surowca lub indeksu giełdowego (WIG20, mWIG40 itp.).

Zależność jest w tym przypadku bardzo prosta. Jeśli notowania obiektu bazowego wzrastają, tak samo rośnie kurs wybranego ETF-u. Odwrotnie jest w przypadku spadków indeksu podstawowego. Oczywiście, duża różnorodność ETF-ów — także na polskim rynku — sprawia, że poziom korelacji między obiektem bazowym a funduszem ETF może znacząco się różnić.

Handel ETF-ami zyskuje na popularności

W ostatnich latach handel papierami wartościowymi ETF (w formie tytułów uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych) zyskał na popularności m.in. wśród polskich inwestorów. Stał się on — obok akcji czy obligacji — jednym z najpopularniejszych sposobów na inwestycje. Rozwiązanie to cechuje się wysoką prostotą.

Ponadto, w porównaniu do zamkniętych funduszy inwestycyjnych handel ETF-ami cechuje się wysoką płynnością.

Jakie są ETF-y na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych?

Jeśli chodzi o instrumenty finansowe ETF, to polski rynek nie jest jeszcze tak rozwinięty jak ma to miejsce w przypadku największych światowych giełd. W ostatnich latach na warszawskiej GPW wprowadzane są jednak kolejne fundusze typu ETF. Dzięki temu inwestor ma znacznie szersze pole manewru niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.

ETF na polskiej giełdzie. Lista

Wśród ETF-ów wprowadzonych na polską Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie można znaleźć m.in. takie fundusze jak:

  • ETFSP500 – Beta ETF na indeks S&P500, czyli grupę pięciuset spółek o największej kapitalizacji na amerykańskiej giełdzie;
  • ETFBM20TR – Beta ETF na indeks WIG20TR. Wartość tego funduszu odpowiada 1% kapitalizacji indeksu WIG20 skupiającego dwadzieścia największych spółek na GPW (należą do nich np. PKN Orlen, PKO BP oraz Pekao SA). Zakup ETF na WIG20 to znaczna oszczędność czasu. Nie trzeba wówczas uważnie śledzić notowań każdej spośród dwudziestu spółek. Wystarczające są w takiej sytuacji przewidywania co do zmian całego indeksu;
  • ETFBM40TR – Beta ETF na indeks mWIG40TR. MWIG40 zrzesza czterdzieści kolejnych, po WIG20, spółek o największej kapitalizacji na GPW (Eurocash, Enea, Azoty itp.). Podobnie jak w przypadku ETF na WIG20TR, wartość tego funduszu również wynosi 1% w stosunku do notowań mWIG40.

ETF na polskiej giełdzie — gdzie śledzić notowania?

Notowania ETF-ów można śledzić za pośrednictwem następujących rozwiązań:

  • bankowe aplikacje inwestycyjne (w tym na przykład platformy stworzone przez mBank czy Bank Ochrony Środowiska);
  • aplikacje do inwestowania typu Degiro, Exante oraz XTB. Rozwiązania te stają się w coraz bardziej popularne m.in. z uwagi na niskie prowizje i liczne zniżki dla klientów;
  • portale branżowe typu Bankier.pl.

Oprócz tego znajdują się tam informacje takie jak np. rankingi rentowności funduszy ETF. Można dowiedzieć się również, które ETF na polskiej giełdzie wypłacają dywidendy. Ponadto, w przypadku dwóch pierwszych spośród wyżej wymienionych rozwiązań możliwy jest obrót ETF-ami w celu uzyskiwania zysków.

Uważna analiza tego typu informacji pozwala na przeanalizowanie, które spośród funduszy ETF dają szansę na atrakcyjne zyski z inwestycji i jakie ryzyko się z tym wiąże.

ETF-y na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Podsumowanie

Z uwagi na wysoką płynność oraz prostotę inwestycje w ETF-y stanowią popularny sposób alokowania zgromadzonego kapitału. Oczywiście, liczne zalety tego rozwiązania nie oznaczają jeszcze, że powinno się pochopnie podchodzić do inwestycji w fundusze inwestycyjne typu ETF. Wręcz przeciwnie: nieprzemyślane działanie to niemal stuprocentowa gwarancja porażki!

Aby zwiększyć szanse na sukces, trzeba mieć na uwadze, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Oczywiście, przemyślane i zaplanowane działanie oraz analizowanie sytuacji gospodarczej w kraju pozwala to ryzyko zminimalizować.

Robert Baczkowski
robert.baczkowski@inwestujfinanse.pl | + Artykuły

Od wielu lat jestem zapalonym inwestorem i entuzjastą kryptowalut. Ukończyłem matematykę na University of Toronto w Kanadzie.
Stworzyłem tę stronę, aby dzielić się z ludźmi moją, zdobywaną przez wiele lat, wiedzą na temat finansów i inwestycji.
Lubię podejmować ryzyko i chętnie piszę o finansach.
W skrócie jestem osobą, która kocha pieniądze i dobrze nimi zarządza.