ETF Na MWIG40 — Czy Warto Zdecydować Się Na Takie Rozwiązanie?

Spółki notowane na GPW są zgrupowane w różne indeksy. Jednym z nich jest mWIG40. Co ciekawe, możliwe jest inwestowanie nie tylko w akcje pojedynczych spółek, ale także zakup ETF zależnych od notowań całych indeksów. Do takich należą m.in. ETF-y na mWIG40.

Indeks giełdowy na mWIG40 — co to jest?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są przedsiębiorstwa różniące się m.in. pod względem:

  • branży prowadzonej działalności biznesowej,
  • kapitalizacji, czyli iloczynu liczby akcji oraz ich ceny jednostkowej.

Taki stan rzeczy oznacza, że spółki giełdowe są pogrupowane w różne indeksy. Przykładowo, dwadzieścia spółek o największej kapitalizacji na warszawskiej GPW oraz dużym udziale w rynku jest zgrupowanych w WIG20.

Z kolei mWIG40 to indeks giełdowy skupiający „średnie” spółki. Nie są one wprawdzie tak znaczące jak podmioty należące do WIG20, ale także zajmują silną pozycję konkurencyjną. W większości mają one pomyślne perspektywy biznesowe oraz spory udział w rynku. Atuty te powinny przekładać się na wzrost wartości ich akcji. Przykładowe spółki należące mWIG40 to takie powszechnie znane marki jak: Alior Bank, Eurocash, Budimex czy Grupa Azoty.

Akcje a ETF-y na mWIG40 — na czym polega różnica?

Inwestycje w akcje to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów inwestowania. Rozwiązanie to daje szansę na atrakcyjne dochody, jednak z drugiej strony ma wiele słabości. W ramach inwestycji w akcje trzeba uważnie śledzić na bieżąco notowania oraz perspektywy poszczególnych spółek.

Takie działanie może być czasochłonne w trakcie dywersyfikacji kapitału pomiędzy kilkanaście spółek. Inaczej jest w przypadku ETF opartych na całym mWIG40, nie zaś losach pojedynczych uczestników indeksu.

ETF-y na mWIG40 — podstawowe informacje

Indeks mWIG40 – wykres ceny. Źródło: money.pl

ETF-y (z ang. Exchange-Traded Found) to fundusze inwestycyjne, które cechują się tym, że ich wartość odzwierciedla notowania innego rodzaju instrumentu finansowego.

Kurs ETF-ów może opierać się na przykład na notowaniach:

  • surowców (złota, ropy naftowej),
  • obligacji skarbowych i korporacyjnych,
  • indeksów giełdowych (WIG20, mWIG40).

Taki stan rzeczy oznacza, że wraz ze wzrostem indeksu rośnie również kurs ETF-u. Stopień zależności ETF-u od kursu indeksu bazowego może różnić się w przypadku poszczególnych instrumentów finansowych.

ETF-y to przede wszystkim prostota oraz oszczędność czasu. Nie trzeba już uważnie śledzić losów każdej spółki oraz szans i zagrożeń, z jakimi muszą się one borykać. Nie inaczej jest w przypadku ETF-ów na mWIG40. 

W takim przypadku wystarczy przeanalizować, jakie są perspektywy makroekonomiczne, wahania kursów walutowych itp. dla całej gospodarki. Jeśli perspektywy makro, a co za tym idzie – także losy spółek z mWIG40 – są pomyślne, inwestycja w ETF mWIG40TR to z pewnością dobra decyzja.

Zakup ETF-ów na mWIG40TR jest możliwy za pośrednictwem aplikacji inwestycyjnych należących do bankowości internetowej. Do tego typu rozwiązań należy na przykład aplikacja Bossa dostępna dla klientów Banku Ochrony Środowiska. Oprócz serwisów bankowych ETF-y na mWIG40 można kupić także poprzez takie platformy inwestycyjne jak na przykład XTB.

Jakie są ETF-y na mWIG40?

W porównaniu do ETF-ów na ropę naftową, złoto czy obligacje istnieje niewiele funduszy typu ETF opartych na wartości indeksu mWIG40. We wrześniu 2019 roku został uruchomiony fundusz inwestycyjny Beta ETF mWIG40TR. Jest on oparty o indeks mWIG40TR, czyli Total Return — stopę zwrotu z inwestycji w spółki z mWIG40TR uwzględniającą dochody z dywidend oraz prawa poboru.

Fundusz inwestycyjny Beta ETF mWIG40TR cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rynku. Dowodem na taki stan rzeczy jest fakt, że w okresie od wprowadzenia go na rynku stopa zwrotu z inwestycji wyniosła niemal 26% (stan na 09.04.2022). Bieżące dane na ten temat są prezentowane na branżowych portalach. Jest to stosunkowo wysoki poziom rentowności, który pozwala na pokrycie wysokiej inflacji w ostatnich latach.

Inwestycje w ETF-y na mWIG40 a ryzyko. O czym należy pamiętać?

Inwestycje w ETF-y na mWIG40 cieszą się dużym zainteresowaniem między innymi z uwagi na prostotę działania. Wciąż jednak należy mieć na uwadze, że inwestycje w ETF-y — podobnie jak każdy inny sposób alokowania kapitału — wiążą się z ryzykiem. Każda inwestycja oznacza ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału.

Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że inwestycje w ETF-y na mWIG40 to nietrafiona decyzja. Podjęcie takich działań jak na przykład:

  • umiejętna analiza notowań historycznych i bieżących funduszu ETF na mWIG40;
  • uważne śledzenie sytuacji makroekonomicznej w kraju. Ma ona wpływ na notowania spółek giełdowych, co przekłada się również wartość ETF-ów na mWIG40;
  • dywersyfikacja kapitału. Nawet jeśli ETF-y na mWIG40 jest dobrym rozwiązaniem, nie powinny ono stanowić jedynego sposobu inwestycji.

Robert Baczkowski
robert.baczkowski@inwestujfinanse.pl | + Artykuły

Od wielu lat jestem zapalonym inwestorem i entuzjastą kryptowalut. Ukończyłem matematykę na University of Toronto w Kanadzie.
Stworzyłem tę stronę, aby dzielić się z ludźmi moją, zdobywaną przez wiele lat, wiedzą na temat finansów i inwestycji.
Lubię podejmować ryzyko i chętnie piszę o finansach.
W skrócie jestem osobą, która kocha pieniądze i dobrze nimi zarządza.